Podporují nás

Díky dotaci Ministerstva kultury byla naše knihovna vybavena novou technikou pro realizaci kulturního programu.

Děkujeme městské části Praha 11 za poskytnutí dotace na dovybavení dětského oddělení knihovny.